cổng thông tin

10 công nghệ xây dựng nổi bật trong tương lai

Bê tông tự vá lành, vật liệu nano carbon, gạch thay đổi màu sắc theo nhiệt độ là những công nghệ tiên tiến có thể được dùng rộng rãi trong ngành xây dựng tương lai. Kỹ thuật dựng nhà không cần đinh của người Nhật Trong quá khứ, cách duy nhất để sửa chữa bê […]

cổng thông tin