Bất động sản

Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của DAT, trên tất cả các phân khúc như : Bất động sản nhà ở – văn phòng, bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản khu công nghiệp.

Bằng những lợi thế riêng có được (tầm nhìn, tiềm lực tài chính, trình độ quản lý, thương hiệu, quan hệ đối tác chiến lược…) DAT hoạch định hướng chiến lược phát triển các loại hình kinh doanh bất động sản như sau:

        -  Đầu tư và kinh doanh các khu đô thị mới;

        -  Đầu tư kinh doanh nhà và văn phòng cho thuê;

        -  Đầu tư và kinh doanh các khu vui chơi giải trí;

        -  Đầu tư và kinh doanh các trung tâm thương mại;

        -  Các loại hình đầu tư và kinh doanh Bất động sản khác.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản được Công ty  quan tâm và chú trọng phát triển từ khi thành lập đến nay, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và của thị trường bất động sản, đặc biệt là việc phát triển các khu đô thị mới tại các tỉnh thành phố trong cả nước, lĩnh vực kinh doanh bất động sản của Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng DAT đã có sự phát triển nhanh chóng và vượt bậc.

Hiện nay DAT đã và đang triển khai đầu tư hàng loạt dự án trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong phạm vi cả nước. Trong chiến lược phát triển, DAT luôn coi lĩnh vực kinh doanh bất động sản là một trong các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty và từng bước khẳng định vị trí, hình ảnh của mình trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.